En av de største vitenskapelige oppdagelsene i de siste årene er at forskere ved CERN fant flere bevis på at «Guds partikkel» finnes. Det innebærer at forskerne har funnet universets minste byggekloss som kan svare på de aller viktigste spørsmålene vi sitter med om universet.

Allerede rundt 1960 begynte forskere å spekulere om det faktisk finnes mini-partikler som er enda mindre enn protoner og nøytroner. Og i 2012 bekreftet forskerne ved CERN-laboratoriet i Sveits med 99,99 % sikkerhet at dette bosonet faktisk eksisterer. Oppdagelsen ble gjort i partikkelakseleratoren Large Hadron Collider, som er en 27 kilometer lang underjordisk tunnel hvor forskerne forsøker å gjenskape Big Bang-lignende tilstander ved å kollidere protoner mot hverandre. Og på denne måten har de klart å få frem Higgs-bosonet, også kaldt «Guds partikkel».

Dette bosonet kan gi svaret på fundamentale spørsmål som hvorfor universet har masse, og det er den siste manglende brikken i puslespillet om verdens opprinnelse. Forskerne har tidligere støttet seg på at en slik brikke, eller partikkel, faktisk eksisterte selv om de ikke hadde funnet den for å få regnestykket til å gå opp – men nå har de altså funnet den.

På CERN driver forskerne nå med eksperimenter og undersøkelser rundt Higgs-bosonet slik at de kan bekrefte funnet og finne ut nøyaktig hvilke implikasjoner funnet har for fremtidig vitenskap.